За нас

Идеята за създаването на тази дейност на фирмата, посветена на грижите за възрастни хора е породена от личен опит и все по-нарастваща нужда от грижа за нашите родители и близки.

Необходимостта от предоставяне на качествени социални, битови и административни услуги на възрастни, болни и самотни хора е основната идея около, която се обединихме.

Много жители на Ловеч и околните населени места от години са намерили своето място за живот в големите градове на България или в чужбина. Трайна тенденция, която обуславя нуждата от грижа за техните родители и близки, останали да живеят тук.

Стремежът ни е да предоставяме комплексни услуги: медицински, социални, битови, административни, съобразени с нуждите на клиентите, на място в техните домове.

Нашият стремеж е да помогнем да бъде преодоляна изолацията,  съпровождаща хората с напредването на възрастта.

Това, което сме научили от личния и професионалния си опит, е че най-важната грижа и помощ, която може да дадем на възрастните си близки е да им помогнем, самостоятелно и пълноценно да посрещат ежедневните си потребности.

Искрено вярваме, че грижата означава отношение и професионализъм.

Ние не можем да заместим онази нужда и грижа, които децата живеещи далеч могат да дадат. Но разбираме, че животът често ни принуждава да вземаме решения, за които носим отговорност и се стараем да бъдем онзи мост, по който деца и родители могат да живеят в мир със себе си.

Благодарим ви за доверието!

Павлин Иванов

„Агенция за социални грижи и битови услуги“ Ловеч

 

„Агенция за социални грижи и битови услуги“ Ловеч

е собственост и се управлява от „Аукцион Мениджмънт“ ЕООД

Адрес на регистрация:

Ловеч 5500, ул. „Христо Ботев“ 47А,

ЕИК 110565209, ф.д. 466/2006 на Ловешки окръжен съд.

Управител: Павлин Иванов

 

Адрес офис:

гр. Ловеч 5500,  ул. „Търговска“ 21, „Дом на красотата“

Телефон: +359886735213   E-mail: office@lovechcare.eu

www.LovechCare.eu

 

Help-Desk