Връщане към Грижа за възрастни хора

Седмичен пакет „Болничен асистент“

Седмичен пакет „Болничен асистент“ е краткосрочна грижа за възрастни и/или болни хора, пребиваващи в болнично заведение и имащи нужда от обгрижване на място. В зависимост от нуждата, можем да осигурим следните услуги:

„Дневна грижа“ – включва услуга от асистент за гледане на възрастен и/или болен човек,пребиваващ в болнично заведение, за 8 часа в часовия диапазон между 07.00-18.00 ч. Услугата е в помощ на близките, които нямат възможност да се откъснат от работа за да бъдат до болния.

„Нощна грижа“ – включва услуга от асистент за гледане на възрастен и/или болен човек,пребиваващ в болнично заведение, за 8 часа в часовия диапазон между 18.00-07.00 ч. Услугата е в помощ на близките, като им осигурява почивка през нощта и осигурява обгрижване на вашия близък.

„24 часова грижа“ – включва услуга от асистент за гледане на възрастен и/или болен човек,пребиваващ в болнично заведение, за цялото денонощие (24 часа). Услугата е в помощ на близките, като им осигурява почивка през нощта и осигурява обгрижване на вашия близък. В зависимост от графиците ни, за вашия близък ще се грижат двама или трима асистенти.

Продължителността на услугите се определя според вашите изисквания и времето на престой на болния в медицинското заведение.

Цeни:

„Дeн” – 52 лeвa /8 чaca/;

Hoщ” – 62 лeвa /8 чaca/;

„Дeн и нoщ”- 80 лeвa /24 чaca/

 

Забележка:

В почивни и официални празнични дни, допълнително заплащане в размер на 50%.