Контакти

„Агенция за социални грижи и битови услуги“ Ловеч

е собственост и се управлява от „Аукцион Мениджмънт“ ЕООД

Адрес офис:

гр. Ловеч 5500,  ул. „Търговска“ 21

Телефон: +359886735213   E-mail: office@lovechcare.eu

www.LovechCare.eu

 

 

Адрес на регистрация и информация за фирмата:

„Аукцион Мениджмънт“ ЕООД

гр. Ловеч 5500,  ул. „Христо Ботев“ 47 А

ЕИК 110565209,

ф.д. 466/2006 на Ловешки окръжен съд.

Управител: Павлин Иванов

 

За връзка с нас, може да използвате и формата:

Help-Desk